Verzakingsrecht

Conform de artikels VI 47-52 van het Wetboek Economisch Recht, beschikt de consument over een termijn van 14 dagen om de overeenkomst zonder opgave van redenen kosteloos te herroepen. Elk besteld artikel kan binnen 14 kalenderdagen worden teruggebracht of omgeruild voor een ander artikel in onze winkel. Het artikel dient in de winkel te worden afgegeven in de originele verpakking samen met het retour formulier. De klant kan ook het artikel binnen de veertien kalenderdagen per post op eigen kosten terugzenden. Het artikel dient dan te worden verpakt in de originele verzenddoos en samen met het retour formulier te worden verzonden aan volgend retour adres : Kruishuisstraat 69, 2300 Turnhout, België.
In ieder geval wordt retour enkel aanvaard indien het artikel onbeschadigd en ongedragen is en zich in de originele verpakking bevindt.

Modelformulier voor herroeping (invullen indien er geen retourdocument zou bijzitten in de doos)

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer je de overeenkomst wilt herroepen)

Aan: Big & Tall bvba

Kruishuisstraat 69, 2300 Turnhout België

Tel: +32(0)14 412460

info@bigandtall.be

- Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende producten:[aanduiding product]*

de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]* de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*, herroept/herroepen*

-    Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]

-    [Naam consument(en)]

-    [Adres consument(en)]

-    [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit fromulier op papier wordt ingediend)

*Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.